DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU BIP oraz strony internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

 1. strony BIP wwwbip.sp10.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej BIP: 2014-12-30
Data ostatniej dużej aktualizacji BIP: 2021-02-05

 

 1. strony internetowej www.sp10.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-02
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-28

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie:

- opublikowane zostały z grafikami zawierającymi tekst, a było to niezbędna do skutecznego przekazania informacji,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Beata Prus, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się przez telefon numer  62 501 17 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Karpackiej, które jest głównym wejściem zabezpieczonym zamkiem elektronicznym, do którego karty mają pracownicy oraz uczniowie.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek do sekretariatu, który należy użyć w celu dostania się do obiektu.

Do wejścia głównego oraz wejścia od strony dziedzińca prowadzą krótkie schody. Szkoła dostosowana jest do poruszania się po niej na wózku inwalidzkim, posiada windę, podjazd oraz odpowiednio dostosowaną toaletę.

Budynek posiada 3 kondygnacje

Przed budynkiem przy ulicy Karpackiej oraz z boku szkoły znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na dziedziniec samochodem należy wjechać wjazdem od ulicy Karpackiej przez bramę.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym. Szkoła posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku, w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych, oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 971) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), umożliwiająca składanie dokumnetów w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu jest opublikowana w systemie ePUAP.
 • Nazwa strony: epuap.gov.pl
 • Adres skrytki: /zs7kalisz/skrytka
 • W celu złożenia wniosku należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - ww. usługa jest bezpłatna.

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Beata Drzewiecka

Autor: Joanna Leśniewicz - Palutka
Udostępniający: Joanna Leśniewicz - Palutka

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Karpacka 3
62-800 Kalisz
serwis: www.sp10.kalisz.pl
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon/ faks 62 5011727

 udostępniający: Joanna Leśniewicz - Palutka
wytwarzający / odpowiadający: Joanna Leśniewicz - Palutka

ROK 2021

 1. 1/2021 - 01.02.2021 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2020/2021. - kliknij aby pobrać
 2. 2/2021 - 1.02.2021 r. - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 3. 3/2021 - 1.02.2021 r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.  - kliknij aby pobrać
 4. 4/2021 - 15.02.2021 r. - Wprowadzenie procedury postępowania w trakcie prowadzonych konsultacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 5. 5/2021 - 17.02.2021 r. - Wprowadzenie zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 6. 6/2021 - 8.03.2021 r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 7. 7/2021 - 5.04.2021 r. - Ustalenie dnia wolnego od pracy w w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2021 - 10.05.2021 r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2021 - 10.05.2021 r. - Wprowadzenie Zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu podczas egzaminu ósmoklasisty.  - kliknij aby pobrać
 10. 10/2021 - 12.05.2021 r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2021 - 8.06.2021 r. - Przekazanie uczniom podręczników dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2021 - 18.06.2021 r. - W sprawie egzaminu poprawkowego. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2021 - 18.06.2021 r. - W sprawie egzaminu poprawkowego. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2021 - 24.06.2021 r. - W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczcyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2021 - 24.06.2021 r. - W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczcyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2021 - 30.06.2021 r. - W sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2021 - 27.08.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2021 - 1.10.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2021 - 1.09.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji obiegu i kontrolidokumnetów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2021 - 1.09.2021 r. - W sprawie powołania zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2021 - 1.10.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2021 - 2.11.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2021 - 30.11.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2021 - 8.12.2021 r. - W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2021 - 10.12.2021 r. - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2021 - 10.12.2021 r. - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. - kilknij aby pobrać
 27. 27/2021 - 14.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 28. 28/2021 - 30.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 29. 29/2021 - 30.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany nr 2 do Instrukcji postepowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu - kliknij aby pobrać

 

ROK 2020

 1. 1/2020 - 17.02.2020 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2020/2021 kliknij aby pobrać
 2. 2/2020 - 17.02.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 3. 3/2020 - 11.03.2020 r. Organizacja pracy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w czasie zagrożenia zachorowaniem wywołanym COVID-19 kliknij aby pobrać
 4. 4/2020 - 11.03.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu pracy zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 5. 5/2020 - 24.03.2020 r. Wprowadzenie Zasad organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 6. 6/2020 - 24.03.2020 r. Określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  - kliknij aby pobrać
 7. 7/2020 - 4.05.2020 r.  Wprowadzenie zmiany do Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2020 - 29.05.2020 r. Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2020 - 2.06.2020 r. Przekazanie uczniom podręczników, dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 10. 10/2020 - 10.06.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2020 - 25.06.2020 r. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2020 - 26.06.2020 r. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2020 - 30.06.2020 r. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2020 - 31.07.2020 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2020 - 4.09.2020 r. Wprowadzenie obowiązku noszenia osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2020 - 4.09.2020 r. Wprowadzenie procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2020 - 21.09.2020 r.  Wprowadzenie Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2020 - 21.09.2020 r. Ustalenie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2020 - 21.09.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2020 - 14.10.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2020 - 9.11.2020 r. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2020 - 1.12.2020 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2020 - 30.12.2020 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto. - kliknij aby pobrać

 

ROK 2019

 1. 1/2019 - 4.01.2019r. - Uchylenie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 2. 2/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 3. 3/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 4. 4/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 5. 5/2019 - 12.03.2019r. - Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2019/2020. - kliknij aby pobrać
 6. 6/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 7. 7/2019 - 15.04.2019r. - Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2019/2020. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 10. 10/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2019 - 11.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2019 - 12.06.2019r. - Przekazanie uczniom podręczników, dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2019 - 30.08.2019r. - Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2019 - 2.09.2019r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2019 - 2.09.2019r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2019 - 21.10.2019r. - Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2019 - 5.11.2019r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2019 - 5.11.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2019 - 21.11.2019r. - Przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole PodstawowejNr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 27. 27/2019 - 21.11.2019r. - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 28. 28/2019 - 21.11.2019r. - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 29. 29/2019 - 25.11.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu udziału w proagramie ERASMUS+. - kliknij aby pobrać
 30. 30/2019 - 26.11.2019r. - Wprowadzenie Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania. - kliknij aby pobrać
 31. 31/2019 - 14.12.2019r. - Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danyc Osobowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać

 

ROK 2018

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 4 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. kilknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 5 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury dopuszczania do użytku programów nauczania w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na rok szkolny 2018/2019. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie zasad przyjmowania dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. kliknij aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egazminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egazminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.kliknij aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie przekazania uczniom klas gimnazjalnych podręczników dla których zakończył się okres użytkowania. kliknj aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 14 września 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać

ROK 2017 - wrzesień - grudzień 2017

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.  kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.  kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania Informacji Publicznej przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wysokości Pogotowia Kasowego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury Kontroli Zarządczej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagrody dyrektora dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu ze specjalnego funduszu nagród.  kliknij, aby pobrać
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 27. Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w kaliszu. kliknij, aby pobrać
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycnego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  kliknij, aby pobrać
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki  ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  kliknij, aby pobrać
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 6 listopada 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.  kliknij, aby pobrać
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 39. Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zmiany nr 1 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać

 ROK 2017 - styczeń - sierpień - 2017

 1. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 15 lutego 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Istrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2017/2018. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu werifikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij, aby pobrać

 

ROK 2016

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu w GImnazjum Nr 7 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole podstawowej na rok 2016/2017. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w gimnazjum na rok 2016/2017. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 31 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad dostosywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2106 z dnia 20 czerwca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2106 z dnia 11 lipca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2106 z dnia 31 sierpnia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać

 

ROK 2015

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli kliknij, aby pobrać
 3.  Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminunorganizacyjnego Zespołu Szkół Nr7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać 
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustanowienia Pogotowia Kasowego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu dla rachunku Erasmus+ "Pollution! Find a STEM sollution!". kliknij aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016. kliknij aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. kliknij aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 1 lipca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela kontraktowego . kliknij aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany w Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 24. Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 7 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 25. Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij aby pobrać
 26. Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz zarządzania systemem informatycznym w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 27. Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 28. Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kkwoty 30 000 Euro. kliknij aby pobrać

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

 • Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się z lewej strony.
 • Pod lewym menu znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji na stronie.
 • W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
 • Dane redaktora znajdują się w zakładce Redakcja BIP.

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Beata Drzewiecka

Początek strony