1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:30.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje wicedyrektor.
  3. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na zasadach wynikających z Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu.

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Beata Prus

Początek strony