Organami szkoły są:

  1. Dyrektor;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje organów szkoły zawarte są
w § 20 do § 25 statutu LINK TUTAJ

Osoby sprawujące funkcje:

  • Beata Prus - dyrektor
  • Magdalena Mocna - wicedyrektor
  • Małgorzata Brzęcka - główny księgowy
  • Joanna Grzesiak - starszy specjalista ds. księgowości i kadr
  • Maciej Dróżdż - kierownik gospodarczy
  • Aleksandra Stradomska - sekretarz szkoły

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

Początek strony