ROK 2021

 1. 1/2021 - 01.02.2021 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2020/2021. - kliknij aby pobrać
 2. 2/2021 - 1.02.2021 r. - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 3. 3/2021 - 1.02.2021 r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.  - kliknij aby pobrać
 4. 4/2021 - 15.02.2021 r. - Wprowadzenie procedury postępowania w trakcie prowadzonych konsultacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 5. 5/2021 - 17.02.2021 r. - Wprowadzenie zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 6. 6/2021 - 8.03.2021 r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 7. 7/2021 - 5.04.2021 r. - Ustalenie dnia wolnego od pracy w w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2021 - 10.05.2021 r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2021 - 10.05.2021 r. - Wprowadzenie Zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu podczas egzaminu ósmoklasisty.  - kliknij aby pobrać
 10. 10/2021 - 12.05.2021 r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2021 - 8.06.2021 r. - Przekazanie uczniom podręczników dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2021 - 18.06.2021 r. - W sprawie egzaminu poprawkowego. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2021 - 18.06.2021 r. - W sprawie egzaminu poprawkowego. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2021 - 24.06.2021 r. - W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczcyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2021 - 24.06.2021 r. - W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczcyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2021 - 30.06.2021 r. - W sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2021 - 27.08.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2021 - 1.10.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2021 - 1.09.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji obiegu i kontrolidokumnetów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2021 - 1.09.2021 r. - W sprawie powołania zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2021 - 1.10.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2021 - 2.11.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2021 - 30.11.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2021 - 8.12.2021 r. - W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2021 - 10.12.2021 r. - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2021 - 10.12.2021 r. - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. - kilknij aby pobrać
 27. 27/2021 - 14.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 28. 28/2021 - 30.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 29. 29/2021 - 30.12.2021 r. - W sprawie wprowadzenia Zmiany nr 2 do Instrukcji postepowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu - kliknij aby pobrać

 

ROK 2020

 1. 1/2020 - 17.02.2020 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2020/2021 kliknij aby pobrać
 2. 2/2020 - 17.02.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 3. 3/2020 - 11.03.2020 r. Organizacja pracy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w czasie zagrożenia zachorowaniem wywołanym COVID-19 kliknij aby pobrać
 4. 4/2020 - 11.03.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu pracy zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 5. 5/2020 - 24.03.2020 r. Wprowadzenie Zasad organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  - kliknij aby pobrać
 6. 6/2020 - 24.03.2020 r. Określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  - kliknij aby pobrać
 7. 7/2020 - 4.05.2020 r.  Wprowadzenie zmiany do Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2020 - 29.05.2020 r. Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2020 - 2.06.2020 r. Przekazanie uczniom podręczników, dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 10. 10/2020 - 10.06.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2020 - 25.06.2020 r. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2020 - 26.06.2020 r. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2020 - 30.06.2020 r. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2020 - 31.07.2020 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2020 - 31.08.2020 r. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2020 - 4.09.2020 r. Wprowadzenie obowiązku noszenia osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2020 - 4.09.2020 r. Wprowadzenie procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2020 - 21.09.2020 r.  Wprowadzenie Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2020 - 21.09.2020 r. Ustalenie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2020 - 21.09.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2020 - 14.10.2020 r. Wprowadzenie Regulaminu organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2020 - 9.11.2020 r. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2020 - 1.12.2020 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2020 - 30.12.2020 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto. - kliknij aby pobrać

 

ROK 2019

 1. 1/2019 - 4.01.2019r. - Uchylenie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 2. 2/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 3. 3/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 4. 4/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 5. 5/2019 - 12.03.2019r. - Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2019/2020. - kliknij aby pobrać
 6. 6/2019 - 12.03.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 7. 7/2019 - 15.04.2019r. - Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2019/2020. - kliknij aby pobrać
 8. 8/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 9. 9/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 10. 10/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 11. 11/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 12. 12/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 13. 13/2019 - 3.06.2019r. - Egzamin klasyfikacyjny. - kliknij aby pobrać
 14. 14/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 15. 15/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 16. 16/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 17. 17/2019 - 7.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 18. 18/2019 - 11.06.2019r. - Weryfikacja oceny klasyfikacyjnej ucznia. - kliknij aby pobrać
 19. 19/2019 - 12.06.2019r. - Przekazanie uczniom podręczników, dla których zakończył się okres użytkowania. - kliknij aby pobrać
 20. 20/2019 - 30.08.2019r. - Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. - kliknij aby pobrać
 21. 21/2019 - 2.09.2019r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 22. 22/2019 - 2.09.2019r. - Wprowadzenie zmiany do Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 23. 23/2019 - 21.10.2019r. - Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego. - kliknij aby pobrać
 24. 24/2019 - 5.11.2019r. - Wprowadzenie Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 10w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 25. 25/2019 - 5.11.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli. - kliknij aby pobrać
 26. 26/2019 - 21.11.2019r. - Przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole PodstawowejNr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać
 27. 27/2019 - 21.11.2019r. - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 28. 28/2019 - 21.11.2019r. - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. - kliknij aby pobrać
 29. 29/2019 - 25.11.2019r. - Wprowadzenie Regulaminu udziału w proagramie ERASMUS+. - kliknij aby pobrać
 30. 30/2019 - 26.11.2019r. - Wprowadzenie Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania. - kliknij aby pobrać
 31. 31/2019 - 14.12.2019r. - Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danyc Osobowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. - kliknij aby pobrać

 

ROK 2018

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zmiany Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 4 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. kilknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 5 stycznia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury dopuszczania do użytku programów nauczania w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na rok szkolny 2018/2019. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie zasad przyjmowania dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. kliknij aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egazminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egazminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.kliknij aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie przekazania uczniom klas gimnazjalnych podręczników dla których zakończył się okres użytkowania. kliknj aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 14 września 2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać

ROK 2017 - wrzesień - grudzień 2017

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.  kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.  kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania Informacji Publicznej przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wysokości Pogotowia Kasowego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury Kontroli Zarządczej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagrody dyrektora dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu ze specjalnego funduszu nagród.  kliknij, aby pobrać
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 27. Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w kaliszu. kliknij, aby pobrać
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycnego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  kliknij, aby pobrać
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki  ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  kliknij, aby pobrać
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 1 września 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 6 listopada 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.  kliknij, aby pobrać
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 39. Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zmiany nr 1 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij aby pobrać

 ROK 2017 - styczeń - sierpień - 2017

 1. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 15 lutego 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Istrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2017/2018. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu werifikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. kliknij, aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij, aby pobrać

 

ROK 2016

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu w GImnazjum Nr 7 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu.  kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole podstawowej na rok 2016/2017. kliknij, aby pobrać
 6. Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w gimnazjum na rok 2016/2017. kliknij, aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. kliknij, aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 31 marca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad dostosywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2106 z dnia 20 czerwca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2106 z dnia 11 lipca 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2106 z dnia 31 sierpnia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać

 

ROK 2015

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu kliknij, aby pobrać
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli kliknij, aby pobrać
 3.  Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminunorganizacyjnego Zespołu Szkół Nr7 w Kaliszu. kliknij, aby pobrać
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 2 marca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać 
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustanowienia Pogotowia Kasowego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu dla rachunku Erasmus+ "Pollution! Find a STEM sollution!". kliknij aby pobrać
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016. kliknij aby pobrać
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. kliknij aby pobrać
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną ucznia. kliknij aby pobrać
 12. Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 13. Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie egzaminu poprawkowego. kliknij aby pobrać
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij aby pobrać
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 1 lipca 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela kontraktowego . kliknij aby pobrać
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie przydzielenia nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków. kliknij aby pobrać
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany w Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 1 września 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 24. Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 7 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 25. Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. kliknij aby pobrać
 26. Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz zarządzania systemem informatycznym w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 27. Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy w Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu. kliknij aby pobrać
 28. Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kkwoty 30 000 Euro. kliknij aby pobrać

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

Początek strony