Podstawowe informacje o budżecie.
Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu zespołu, tj.: szkoły podstawowej i gimnazjum planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy, Małgorzata Brzęcka.

 

Link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO


 

Rok 2014

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. - zadania własne

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. - zadania zlecone

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r. - zadania własne

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. – ERASMUS+

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r. – ERASMUS+


 

Rok 2015

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. - zadania własne

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015r. - zadania własne

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. - zadania zlecone

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. – ERASMUS+

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015r. – ERASMUS+

 link do:

Bilans Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu za rok 2015r.


 

Rok 2016

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - ERASMUS+

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania własne

 link do:

 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania zlecone

 link do:

 Bilans Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu za rok 2016r.


 

Rok 2017 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok - zadania własne

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok - zadania zlecone

link do:

Bilans Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu za rok 2017r.


 

Rok 2018

link do:

Bilans Szkoły Podstawowej nr 10 za rok 2018r.

 link do:

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej nr 10 za rok 2018r.

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2018 

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - zadania własne

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - zadania zlecone

 link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - Erasmus+

link do:

Zestawienie zmian w funduszu Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu za rok 2018

Link do:

Informacja dodatkowa - Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu za rok 2018


 

Rok 2019

  Link do:

Bilans Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu za rok 2019.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok ERASMUS+.pdf

 Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych za 2019 rok.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok - zadania własne.pdf

 Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok - zadania zlecone.pdf


 

Rok 2020 

Link do:

Bilans Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu za rok 2020.pdf

Link do:

Rachunek zysków i strat za rok 2020.pdf

Link do:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Link do:

Informacja dodatkowa.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok - zadania zlecone.pdf

 Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych za 2020 rok.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok ERASMUS-1.pdf

 Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok ERASMUS-1.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok ERASMUS-2.pdf

 Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok ERASMUS-3.pdf

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok - zadania własne.pdf


 

Rok 2021 

Link do:

Bilans Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu za rok 2021 

Link do:

Informacja dodatkowa

Link do:

Rachunek zysków i strat za rok 2021

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 rok

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 rok ERASMUS-1 

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 - zadania własne

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok - zadania zlecone

Link do:

 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok ERASMUS-1

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok ERASMUS-2

Link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok ERASMUS-3

Link do:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Brzęcka, Beata Prus

Początek strony