Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami),
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami.),
  3. Statutu,
  4. Regulaminów wewnętrznych.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Beata Drzewiecka

Początek strony