Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.
(wg wartości początkowej)
13 806 530,06
z tego:  
1. Środki trwałe 12 090 163,79
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 1 507 885,31
3. Wartości niematerialne i prawne 122 905,67
4. Zbiory biblioteczne 85 575,28

 

udostępniający: Joanna Grzesiak
wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Brzęcka