• Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza.
  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu.
  • Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością Urzędu Miasta w Kaliszu.
Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.
(wg wartości początkowej)
13 759 676,93
z tego:  
1. Środki trwałe 12 090 163,79
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 1 467 557,78
3. Wartości niematerialne i prawne 122 512,07
4. Zbiory biblioteczne 79 443,29

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Brzęcka

Początek strony