Struktura własnościowa, majątek.

zmień wielkość czcionki
  • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza.
  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu.
  • Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością Urzędu Miasta w Kaliszu.
Wartość majątku na dzień 31.12.2016r.
(wg wartości początkowej)
11 447 674,70
z tego:  
1. Środki trwałe 10 090 458,77
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 1 217 053,96
3. Wartości niematerialne i prawne 91 924,07
4. Zbiory biblioteczne 48 237,90

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Brzęcka

Poprawiono: piątek, 12, styczeń 2018 10:54

Początek strony