Budżet

zmień wielkość czcionki

Podstawowe informacje o budżecie.
Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu zespołu, tj.: szkoły podstawowej i gimnazjum planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy, Małgorzata Brzęcka.

 

Link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 

link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. - zadania zlecone

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r. - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r. – ERASMUS+

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r. – ERASMUS+

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015r. - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. - zadania zlecone

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015r. – ERASMUS+

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015r. – ERASMUS+

 

link do:

Bilans Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu za rok 2015r.

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - ERASMUS+

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania własne

 

link do:

 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania zlecone

 

link do:

 Bilans Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu za rok 2016r.

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok - zadania zlecone

 

link do:

Bilans Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu za rok 2017r.

 

link do:

Bilans Szkoły Podstawowej nr 10 za rok 2018r.

 

link do:

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej nr 10 za rok 2018r.

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2018 

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - zadania własne

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - zadania zlecone

 

link do:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2018 - Erasmus+

 

link do:

Zestawienie zmian w funduszu Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu za rok 2018

 

Link do:

Informacja dodatkowa - Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu za rok 2018

 

 

 

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Brzęcka, Beata Prus

Poprawiono: piątek, 10, maj 2019 11:54

Początek strony